mail: info{at}45dimpatras.gr

Μαθηματικά B΄Δημοτικού

Η ύλη της B' Τάξης εξελίσσεται στο Βιβλίο του Μαθητή σε 3 περιόδους, χωρισμένη η καθεμιά σε 3 επιμέρους ενότητες:
Στην πρώτη περίοδο μπαίνουν τα θεμέλια της B' Τάξης καθώς τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα αποτελέσουν τα γνωστικά εργαλεία για να κατακτήσουν νέες έννοιες και δεξιότητες που παρουσιάζονται στις επόμενες 2 περιόδους. Στην πρώτη ενότητα ειδικά γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα παιδαγωγικό υλικό που να επιτρέπει για την πρώτη χρονιά εφαρμογής των σχολικών βιβλίων μια ομαλή μετάβαση στο καινούριο αναλυτικό πρόγραμμα, γεφυρώνοντας τις διαφορές σε γνωστικό και παιδαγωγικό επίπεδο, ενώ για τις επόμενες χρονιές εφαρμογής, μια περίοδο επανάληψης και υπενθύμισης των γνώσεων που διδάχτηκαν στην προηγούμενη τάξη.
Συγκεκριμένα στις 3 πρώτες ενότητες τα παιδιά θυμούνται και εμβαθύνουν:
 1. Στους αριθμούς μέχρι το 100 (έτσι η προπαίδεια θα ακολουθήσει ως φυσική συνέπεια της πολύ καλής κατανόησης των διψήφιων αριθμών και των σχέσεων που έχουν μεταξύ τους).
 2. Σε έννοιες όπως αξία θέσης ψηφίου, νοεροί υπολογισμοί (μισό, διπλάσιο, η έννοια του πολλαπλασιασμού ως διαδοχική πρόσθεση ίδιων αριθμών), προβλήματα (με τη νέα προσέγγιση) και τις στρατηγικές επίλυσής τους, μετρήσεις (εκατοστόμετρο, ευρώ), μοτίβα (γεωμετρικά και αριθμητικά), γεωμετρία.
 3. Σε δεξιότητες όπως συνεργασία με τον διπλανό ή την ομάδα (αρχικά 2 και στη συνέχεια 4 άτομα), στη χρήση του τάγκραμ, του χάρακα, του καθρέφτη για τη συμμετρία, του εποπτικού υλικού για τον έλεγχο των νοερών υπολογισμών (κάθετος άβακας, ξυλάκια αρίθμησης, μεζούρα ή αριθμογραμμή κτλ.)

Στις επόμενες 3 ενότητες της δεύτερης περιόδου, τα παιδιά:

 1. Κατανοούν πώς μπορούν να βρουν την προπαίδεια οποιουδήποτε μονοψήφιου αριθμού και να λύνουν απλά και σύνθετα προβλήματα.
 2. Μαθαίνουν να καλύπτουν επιφάνειες με άτυπες μονάδες μέτρησης, να μετρούν χρονικές διάρκειες με τις μονάδες μέτρησης χρόνου, και το βάρος με το κιλό ή το γραμμάριο.
 3. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της κάθετης πρόσθεσης και αφαίρεσης.

Τέλος, στις 3 τελευταίες ενότητες της τρίτης περιόδου τα παιδιά:

 1. Μαθαίνουν τους τριψήφιους αριθμούς και τους χρησιμοποιούν σε διάφορες πραγματικές καταστάσεις (π.χ., προβλήματα όπου χρειάζεται να μετρήσουν ή να υπολογίσουν με μέτρα και εκατοστόμετρα, κιλά και γραμμάρια, χαρτονομίσματα του ευρώ).
 2. Λύνουν, διορθώνουν, συμπληρώνουν ή κατασκευάζουν απλά και σύνθετα προβλήματα.
 3. Διαβάζουν την ώρα («ακριβώς», «και μισή») και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν κάθετες και παράλληλες ευθείες, την ορθή γωνία και καθημερινούς τετραψήφιους αριθμούς.
Στόχοι
Οι μαθητές επιδιώκεται:
 • Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 1000.
 • Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού με αριθμούς που δεν ξεπερνούν το 100.
 • Να χρησιμοποιούν την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό.
 • Να κατανοήσουν την έννοια του διαμερισμού (μερισμού).
 • Να εφαρμόζουν τη διαδικασία μέτρησης μήκους και επιφανειών με συμβατικές και αυθαίρετες μονάδες μέτρησης.
 • Να εξασκούνται στη μέτρηση χρόνου, χρήματος και μάζας.
 • Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να επεκτείνουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα.
 • Να εξασκούνται στη σχεδίαση, αναπαραγωγή σχημάτων και να αναγνωρίζουνταχαρακτηριστικάτωνσχημάτων αυτών.
 • Να καθορίζουν σημεία και να σχεδιάζουν ευθύγραμμα τμήματα και ευθείες.
 • Να αναγνωρίζουν εμπειρικά τις παράλληλες και κάθετες ευθείες.
 • Να διακρίνουν τα στερεά: τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα.
 • Να παρατηρούν αν ένα σχήμα έχει άξονα συμμετρίας και να συμπληρώνουν το συμμετρικό ενός σχήματος. ­

Για δυνατούς λύτες

Αντικαταστήστε τα γράμματα με τους κατάλληλους αριθμούς ώστε να έχουμε σωστό αποτέλεσμα.

Ο παραπάνω -δύσκολος!- γρίφος ανήκει στον διάσημο Άγγλο κατασκευαστή γρίφων του 19ου αιώνα Henry Ernest Dudeney(1857-1930)
Στήλε μας την λύση! αλλά και τους δικούς σου γρίφους!

Διαγωνισμοί

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) διοργανώνει από το 1985 κάθε χρόνο 4 Πανελλήνιους Διαγωνισμούς για όλες τις τάξεις από Β΄Γυμνασίου μέχρι και Γ' Λυκείου.
Κάθε φάση έχει και διαφορετικό όνομα:
Θαλής (1η φάση),
Ευκλείδης (2η),
Αρχιμήδης (3η) και
Προκριματικός Διαγωνισμός (4η).
Επίσης από το 2007 διοργανώνει τον Διαγωνισμό Παιχνίδι και Μαθηματικά (Μικρός Ευκλείδης) για μαθητές Ε' και ΣΤ' Δημοτικού.
Πληροφορίες, εδώ: www.hms.gr

Ψηφιακό σχολείο

Δείτε ολα τα βιβλία του Δημοτικού σε ψηφιακή μορφή

e-didaskalia.blogspot.gr

Μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια του δικτυακού φίλου Αποστόλη Ζυμβραγάκη. Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Καλή συνέχεια.
Η ιστοσελίδα αποτελεί προσφορά στους μαθητές του Δημοτικού σχολείου
Σας ευχαριστούμε που συμβάλετε ώστε να γίνει καλύτερο το 45dimpatras.gr